Feiten

De situatie in Nederland.

Steeds meer hondenbezitters worden bewust (gemaakt) van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van hondenpoep. Daartoe worden veelal plastic zakjes gebruikt door diegene die er geen probleem mee hebben in een lauwwarme hoop te pakken. De zakjes worden meestal zelf aangeschaft. De ervaring leert dat dit niet de meest milieuvriendelijke oplossing is.

De problematiek van de hondenpoep-overlast is bij elke gemeente anders. Er zijn echter hoofdlijnen die een verantwoord en effectief beleid kunnen bewerkstelligen. Een van die hoofdlijnen is ervoor zorg te dragen dat de hondenbezitter zich zo makkelijk mogelijk aan de regelgeving kan conformeren. En dan is het ter beschikking stellen van het beste opruimmiddel ter wereld een stap in de goede richting.

 

Ervaring leert dat, met het aanbieden van een goed opruimmiddel als het I♥️MY DOG– zakje, de groep opruimers veel groter wordt. Sommige plastic gebruikers stappen over, meestal vanwege milieu-overwegingen, maar belangrijker is dat mensen die voordien nooit opruimden, nu met dit zakje wel hun verantwoordelijkheid nemen. Daarbij is het opruimen van de wat zachtere hopen makkelijker met de stevige kartonnen grepen dan met alleen een plastic zakje.


B.N. Dekker BV is in 1987 begonnen met het produceren en leveren van de papieren/kartonnen zakjes onder de naam
I♥️MY DOG. In 1989 is het zakje als beste opruimmiddel beoordeeld door de NVRD (Nederlandse Vereniging van Reiniging Directeuren, nu Reinigings- en Afvalverwijderingsdeskundigen) In het rapport van de NVRD “Handboek bestrijding overlast door Honden” van 1989 wordt het zakje “één van de pilaren van het raamplan bestrijding overlast door honden” genoemd. De voordelen van het papieren hondenpoepzakje zijn o.a.:

 

      Efficiënter gebruik van papieren zakje. Plastic zakjes worden voor veel andere doeleinden gebruikt.

      Grootst mogelijke doelgroep van opruimers door de hygiënische werking. Geen indirect contact met de hondenpoep. 

      Meest milieuvriendelijke oplossing, gemaakt van 100% gerecycled materiaal en 100% biologisch afbreekbaar. In vergelijk: gewone plastic zakjes maken, van een biologisch afbreekbaar product als hondenpoep, een compleet, verplicht te verbranden, object met alle bezwaren van dien. Als het al afbreekbaar plastic is, dan valt het in kleinere delen uiteen en blijft het derhalve in het milieu. De gebruikte plastic zakjes recyclen is bijna onmogelijk omdat dan eerst weer de hondenpoep gescheiden moet worden van het plastic. 

      Mogelijkheid tot het bedrukken van de zakjes met eigen tekst. Bespaart “folder” en geeft een meerwaarde aan de boodschap.

 

Door nieuwe, technologisch ontwikkelingen is het inmiddels ook mogelijk een plastic zakje te produceren wat voldoet aan strenge milieu-eisen. Inmiddels voorziet Dekker B.V. ook in deze behoefte. Uiteraard is gekozen voor een product wat voldoet aan strenge milieu-eisen. Grondstoffen zijn o.a. maïs en zetmeel.

 

Een logisch vervolg op de productie van het hondenpoepzakje is de ontwikkeling van een dispenser. In 1997 is Dekker BV dan ook begonnen met het ontwikkelen van dispensers. Op verzoek van diverse gemeenten is eerst onderzocht of een betaalautomaat haalbaar zou zijn. Uiteindelijk is de “gratis” versie ontwikkeld. Als afvalbak is toen gekozen voor de Capitole van Bammens uitgevoerd met een afsluitklep. Gecombineerd met de eigen ontwikkelde dispenser verkopen wij deze “Hondenhalte” wereldwijd.

 

Inmiddels worden er op de markt diverse alternatieven aangeboden voor het beperken van hondenpoepoverlast. Denk hierbij aan o.a. schepjes, grijpers, knijpers etc. voor diegenen die geen (indirect) contact wil met de poep. Het blijkt echter dat maar een zeer klein gedeelte van de hondenbezitters deze middelen gebruiken. Het zichtbaar meedragen van dit soort grotere apparaten, het schoonmaken/houden hiervan en de aanschaf prijs houdt deze groep beperkt.

 

Echter, geen enkel ander opruimmiddel kan qua gebruiksvriendelijkheid en prijs concurreren met het I♥️MY DOG-zakje. Over het geheel genomen heeft dit middel de beste papieren.